Vi bygger hytte i Birtedalen

Et nettsted der vi deler våre erfaringer med hyttebyggingen

Posts Tagged ‘byggesett

Å bygge hytte kan alle klare

leave a comment »

En kollega har følgende uttrykk på kontordøra si:

«Den som ikke tar seg vann over hodet ser bare toppen av isfjellet»

Jeg har fått en del kommentarer denne sommeren som går i retning av «hvordan er det mulig for deg å gjennomføre et slikt byggeprosjekt? Må man ikke ha en byggmester til å gjøre denne jobben?»

Det er jo hyggelig å registrere at folk blir litt imponert over hva vi har fått til i løpet av sommerferien, men egentlig så tenker jeg at for en generasjon siden så bygde alle hyttene sine selv. Konseptet med nøkkelferdige hytter er av relativt ny dato.

En rekke av hyttene i Øvre Birtedalen – og ellers rundt om i landet – er bygd uten at det var verken vei eller strøm tilgjengelig, og det er liten tvil om at å reise disse må ha vært en mye større bragd enn hva vi har stått for i sommer. Tenk bare på det å få fraktet inn sement og materialer av alle mulige vekter og størrelser, og det å få løftet opp dragere eller taksåser ved ren muskelkraft?

Jeg har ingen byggmestererfaring og som universitetslektor i mediefag er min yrkeskarriere temmelig langt unna byggfaget, men så lenge man har evnen til å forstå tegninger, og vilje til å bruke tid på å lese monteringsanvisninger, er det å bygge hytte utfra et byggesett noe alle kan klare. Det blir som å montere et gedigent IKEA-skap 🙂

Slik ser tegningen ut for en av gavl-veggene til hytta vår, og når alle materialene er ferdig kappet og merket med nummer så er det ingen heksekunst å sette dette sammen. Det tar bare litt tid:

Hele denne bloggen handler om byggeprosessen, men her er noen innlegg som i særlig grad tar for seg hvordan byggesettet fungerer:

Lykke til til andre som ønsker å realisere hyttedrømmen! Kanskje tar man seg vann over hodet, men dermed oppdager man også mye. Og med god hjelp fra dyktige konsulenter hos byggesett-leverandøren, er det gode muligheter for å komme opp igjen til overflaten 🙂

Written by Hans-Olav Hodøl

04.08.10 at 16:31

Avtrapping av taket fra sidefløyene

leave a comment »

De siste dagene har jeg klødd meg en del i hodet.

Hovedtaket er ferdig med takplater over hele og nå forsøker jeg å få taksperrene fra sidefløyene til å trappes av oppover hovedtaket.

Først skal det legges en 2″ x 8″ på skrått oppover taket som sperrene skal gå ned på. Dermed fordeles trykket fra avtrappingen over hele bredden på hovedtaket. Denne bjelken må tilpasses etterhvert så foreløpig har jeg bare lagt den i en cirka posisjon og festet den med et par skruer.

Dernest må sperrene monteres fra drageren og ned på den underlagsbjelken, og her oppdaget jeg for første gang at det var noe ved byggesettet som ikke passet helt sammen. Sperrene var for lange slik at de rakk for langt ut på hovedtaket til å få riktig takvinkel, så etter å ha konferert med min byggtekniske guru hos Drømmehytten, tok jeg saga fatt.

Etter å ha grublet og tenkt og prøvd meg litt frem, ser det nå ut som jeg har knekt koden…

Written by Hans-Olav Hodøl

02.08.10 at 12:48

Publisert i Uncategorized

Tagged with , ,

Merkingen på byggematerialene

with one comment

Vi har kjøpt et såkalt byggesett som er beregnet på selvbyggere. D.v.s. at mest mulig er forberedt slik at det skal være enkelt og lettfattelig å forstå for amatører som oss.

Når det gjelder reisverket så er alle svillene som hører til en og samme vegg buntet sammen, og på svillene er det avmerket hva som skal festes hvor.

På denne svillen står det at en dør skal på plass, og ved siden av døren skal først en stender nr. 2 og deretter en stender nr. 1, og litt bortenfor der igjen skal nok en stender nr. 1.

På selve stenderene står det også påført et nummer i enden slik at i praksis er det bare å lese av på svillen hva man trenger, for så å gå «på lageret» og hente akkurat den rette typen.

Dette forarbeidet som er gjort fra Drømmehyttens side er en avgjørende faktor for at byggearbeidet går såpass greit unna som det gjør.

Jeg har tidligere aldri gjort noe lignende stort prosjekt, men vet likevel fra snekring av mindre ting hjemme at en stor del av tiden går med til å finne ut hva som skal gjøres, og å skaffe til veie ting som jeg mangler. Nå er alt levert på byggeplassen og noen proffe har gjort unna alt det som ellers ville vært veldig tidkrevende.

For meg er det nå bare å være nøye med å gjøre ting i tråd med anvisningene, og det bør jeg da være i stand til 🙂

Written by Hans-Olav Hodøl

29.06.10 at 16:35

Publisert i Uncategorized

Tagged with

Organisering på byggeplassen

leave a comment »


Før leveransen med byggesettet kom hadde jeg satt opp en ”produksjonsplan” for hva som skal gjøres når i løpet av sommeren. På bakgrunn av denne planen tenkte jeg ut følgende modell for oppbevaring av materialene:

  • Kappet og merket stenderverk og bjelkelag til hyttegolv (kjøkkenside)
  • Limtredragere utendørs
  • Vindsperre, asfaltplater, sperrer, lektere, takplater lett tilgjengelig på uthusgulv
  • Søyler/vindusomramming tilgjengelig for beising (uthusgulv)
  • Villmarkskledning til uthusgulv
  • Taktekking, knasteplast etc til uthusgulvet (bortgjemt)
  • Takrenner til uthusgulv (bortgjemt)
  • Terrassemateriell til uthusgulv (bortgjemt)

Jeg håper dette vil fungere når byggearbeidet begynner. Det viktige er jo at materialene ligger på en måte som gjør at jeg kan hente det jeg trenger uten å måtte flytte på alt for mye for å få det ut.

Written by Hans-Olav Hodøl

26.06.10 at 11:05

Publisert i Uncategorized

Tagged with ,

Leveransen fra Drømmehytten

with 2 comments

Før lastebilen kom var jeg ganske spent på hvordan ting og tang var pakket. Jeg måtte jo finne en måte å stable det på som er hensiktsmessig med tanke på byggearbeidet, og det er også enkelte ting som trengs å lagres på spesiell måte for å ikke bli skadet.

Jeg var også litt spent på hvor stort volum det egentlig dreier seg om. For min del som urutinert i faget så var det vanskelig å forestille seg mengden på forhånd.

Leveransen fra Drømmehytten på vei opp siste bakken

Når lastebilen kom frem til tomta virket det egentlig ikke så overveldende, men det skyldes nok først og fremst at dører og vinduer kommer som egen leveranse direkte fra fabrikken om et par-tre uker. Praktisk egentlig for da slipper jeg å tenke på oppbevaring av dette før det nærmer seg tidspunkt for at noe av det kan monteres.

Men selv om det var god plass på bilen, så virket det som det var mer på tomta når vi lesset av:)

Written by Hans-Olav Hodøl

25.06.10 at 09:58

Publisert i Uncategorized

Tagged with ,

Byggeveiledningsbok

with 2 comments

Denne uka fikk jeg tilsendt en byggeveiledningsbok fra Drømmehytten. Der står det detaljtegninger for løsninger rundt vinduer, gesimser og takutstikk, legging av panel o.s.v. Det står også informasjon av typen hva slags skruer og spiker som brukes til hva, hvordan man forankrer til grunnmur, forklaring på ord og uttrykk m.m.

Dette er en generell bok som ikke er spesiallaget for akkurat mitt prosjekt, derfor er ikke alt like relevant, men jeg har likevel ervervet meg mye kunnskap om byggeprosessen ved å lese i den de siste dagene.

Rett nok holder de på med å oppdatere boken i henhold til TEK07 så den versjonen jeg har fått i denne omgang har noen mangler, men en epost fra konsulenten min var betryggende i så henseende:

«Jeg ber deg inderlig om å spørre meg, under hele byggperioden, om råd og vink.»

Jeg kunne ikke annet enn nå skrive tilbake at spørsmål vil nok dukke opp og jeg vil ikke være redd for å ta kontakt 🙂 Men som jeg skrev i et tidligere blogginnlegg, så sendte jeg over en lang rekke spørsmål til ingeniøren deres vedrørende veggtegningene i påsken. Og allerede tirsdag etter påske kom det gode og fyldestgjørende svar på de aller fleste punktene.
Dette lover godt på to måter:

  1. De fleste punktene som jeg stusset på var ikke feil, men bare tegnet på en måte som jeg som amatør ikke forstod umiddelbart
  2. Drømmehytten tar mine spørsmål på alvor og gir meg de forklaringene jeg trenger for å kjenne nødvendig trygghet, i stedet for å avskjære meg med at «vi er ekspertene, så bare gjør som vi sier»

Så langt har jeg altså ingen ting å utsette på hverken kommunikasjonen eller tilretteleggingen. Vi gleder oss til å komme igang for alvor.

Written by Hans-Olav Hodøl

11.04.10 at 09:08

Stenderplan (første utkast)

with 2 comments

Påskeferien går med til å sette oss inn i monteringsanvisninger for veggelementene. Jeg hadde bedt om å få dette nå slik at vi kan bruke tiden til å prøve å forstå så mye som mulig, samt komme opp med en del spørsmål på ting vi trenger nærmere oppklaring på. Forhåpentligvis kan vi – ved å være tidlig ute – unngå en del spørsmål når byggearbeidet begynner. Noe vil det sikkert være, for vi klarer sikkert ikke å tenke igjennom alt, men vi må i alle fall prøve så godt vi kan.

Plan for hvordan vegg-11 skal bygges opp

Og Drømmehytten har holdt hva de lovet så før helligdagene satte inn fikk jeg en e-post med PDF-filer av alle de 14 små og store veggelementene, samt en plantegning som viser hvor hvert element skal inn.

På tegningene er hver eneste lille ”bordbit” avmerket. I den førsteutgaven jeg nå har fått er ikke disse nummeret, men det vil de bli både på tegningen og på hver eneste del når leveransen kommer. Dermed ser det ut til at monteringsjobben blir nesten som ”å bygge med LEGO”.

Eksempel på tegning av hjørnene K og J


Hvert veggelement er også markert med to bokstaver der bokstavene indikerer hjørner eller søylepunkter på plantegningen. Plantegningen viser også veggelementene sett ovenfra slik at vi bl.a. kan forsikre oss om at det er spikerslag på plass i alle hjørner for fremtidig montering av panel.

Når jeg nå studerer tegningene sitter jeg samtidig med et dokument åpent på skjermen der jeg noterer ting jeg lurer på. Foreløpig er jeg kommet opp i 17 punkter, så ingeniøren på Drømmehytten skal få noe å pusle med han også når han kommer tilbake fra påskeferie 🙂

Men selv om vi har noen spørsmål, så er hovedinntrykket likevel at tegningene og opplegget for øvrig absolutt er tilrettelagt for selvbyggere. Og godt er det 🙂

Written by Hans-Olav Hodøl

01.04.10 at 08:52

%d bloggere like this: