Vi bygger hytte i Birtedalen

Et nettsted der vi deler våre erfaringer med hyttebyggingen

Posts Tagged ‘formalia

Kontrakt!

with 2 comments

Kontraktskjema og finansieringsbevis
Så er det klart. Vi går for bygging sommeren 2010, og kontrakten med Drømmehytten er undertegnet.

Det betyr at vi må støpe ringmur og betongplate i løpet av mai måned, og rundt st.hans kommer byggesettet. Bestillingen lyder på:

  • komplett leveranse av råbygg tilrettelagt for selvbygging
  • villmarkspanel behandlet med soppdrepende middel og ett strøk beis
  • tak klargjort for torv, men selve torva er ikke inkludert
  • ferdigmalte dører og vinduer
  • terrassegulv, men ikke rekkverk
  • reisverk for innvendige vegger
  • bjelkelag for hems og bortstuingsloft over soverom

Byggetegninger og monteringsveiledninger skal være klare før påske slik at vi får god tid til å sette oss inn i hvordan ting skal gjøres, og god tid til å finne ut av det vi ikke umiddelbart skjønner oss på.

Nå begynner det å bli alvor… 🙂

Reklamer

Written by Hans-Olav Hodøl

09.02.10 at 17:10

Publisert i Uncategorized

Tagged with , ,

Byggetillatelse!

leave a comment »

Det var artig å åpne posten som var kommet mens vi har vært på ferie. For der lå brevet fra Fyresdal kommune som konkluderer med:
«Med heimel i plan- og bygningslova § 93 vert det med dette gjeve rammeløyve til å setje opp hytte og bod på gnr. 17 bnr. 92 etter innsendt søknad.»
Så dermed er fase I over, og det neste blir å konkretisere planene for det faktiske arbeidet som skal finne sted. Målet er i første omgang å få gjort alt grave- og planeringsarbeidet nå i sommer slik at campingvogna kan få en bedre plassering 🙂
Vi har foreløpig ikke bestemt oss for når selve byggearbeidet tar til – enten neste sommer, eller i 2011.

Written by Hans-Olav Hodøl

21.07.09 at 15:37

Publisert i Uncategorized

Tagged with

%d bloggere like this: